Grafisk form av bok om kungens klockor. Foto av Martina K Svensson. Författare: Tulla Grünberg. Votum förlag.