Anna Björnström Form AB

Jag är grafisk formgivare och illustratör bosatt i Gustavsberg med studio i de gamla fabrikerna i Gustavsbergs hamn. 

Mitt specialområde är bokformgivning men jag jobbar även med annan grafisk form som hemsidor, informationsmaterial, infografik, kartor, ePub. Jag gör också animationer i After effects och Photoshop, till exempel banners, infografik, små filmer, infografik och liknande.

Ett annat fokus i mitt arbete är bilder: illustrationer och foton till böcker och läromedel. 

Jag är medlem i Svenska Tecknare, Illustratörcentrum och G-studions ateljéförening.

Jag åtar mig uppdrag

Jag är öppen för nya uppdrag. Som frilans jobbar jag både med kortare och längre samarbeten och åtar mig både enskilda bilduppdrag och hela produktioner.

Se mer under menyn Uppdrag. 

UPPDRAGSGIVARE

Ballingslöv
Brottsförebyggande Rådet
Ekerlids Förlag
Endecocide Sweden
Horisont Kajak
Kunskapsskolan
Sanoma utbildning
Svenska kyrkan
Sveriges Kommuner och Regioner
Unova
Verbum
Votum förlag

animerad logotyp anna björnström form ab