Anna Björnström Form AB

Jag är grafisk formgivare och illustratör bosatt i Gustavsberg med studio i de gamla fabrikerna i Gustavsbergs hamn. 

Mitt specialområde är bokformgivning men jag jobbar även med annan grafisk form som till exempel hemsidor, informationsmaterial, foldrar, kort, mässmaterial, diagram, logotyper, ikoner, symboler och kartor. Jag har jobbat en hel del med läromedel, både tryckta och digitala. Jag producerar även böcker i e-format som ePub. 

Ett annat fokus i mitt arbete är bilder: redaktionella illustrationer för böcker och publikationer, foton i fackböcker och läromedel samt egna bilder i olika tekniker. Även animationer av illustrationer mm. Jag ställer ut mina målningar och bilder exempelvis när vi har Öppna ateljéer i G-studion. 

Jag är medlem i Svenska Tecknare, Illustratörcentrum och G-studions ateljéförening.

Lansering

Boken Faith Voices for Ecocide Law lanseras den 9 november på COP27
BOKRELEASE

Jag åtar mig uppdrag

Jag är öppen för nya uppdrag. Som frilans jobbar jag både med kortare och längre samarbeten och åtar mig både enskilda bilduppdrag och hela produktioner.

Se mer under menyn Uppdrag. 

UPPDRAGSGIVARE

Ballingslöv
Brottsförebyggande Rådet
Ekerlids Förlag
Endecocide Sweden
Horisont Kajak
Kunskapsskolan
Sanoma utbildning
Svenska kyrkan
Sveriges Kommuner och Regioner
Unova
Verbum
Votum förlag

animerad logotyp anna björnström form ab